Tại sao lại xin tiền thau trong nhà thờ?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Tiền thau không phải là xin nhưng là nhận những lễ vật của tín hữu dâng lên Thiên Chúa. “Mọi người đều có lễ dâng. Mỗi người, từ Đức Giáo Hoàng đến người nhỏ nhất trong cộng đoàn, đều đem phần của mình mà góp vào hiến lễ thánh thể. Như tất cả những của lễ này được tập hợp lại trên bàn thờ, thì tất các các tín hữu đã được liên kết với nhau cũng là thành một cộng đồng của lễ trước mặt chúa của trời đất vậy”.[ GM Phêrô Trần Đình Tứ, Phụng Vụ Thánh Lễ, Giáo Phận Phú Cường, tr.93. ]
Thời xưa, mỗi khi đi lễ, giáo dân đem bánh rượu, hoa quả, vàng bạc đến dâng. Ngày nay, muốn làm sống lại ý nghĩa đó, người giáo hữu không dâng hoa quả, bánh rượu, vàng bạc như xưa. Nhưng đem tiền xin lễ cho linh mục hoặc bỏ tiền vào giỏ để chi phí vào việc dâng lễ và giúp đỡ người nghèo khó. Tất cả chúng ta dâng của lễ cho Chúa và thực hành bác ái của Chúa. Khi dâng Chúa những của lễ đó là ta kết hợp của lễ ta với của lễ Chúa Giêsu dâng trên Thánh Giá xưa.[ x. Hiểu và dâng, tr.32.]
Đây là cử chỉ nói lên sự trao đổi và chia sẻ cho nhau như khi xưa các tín hữu đầu tiên đã làm (Cv2, 44).[ Denis Metzinger, phục vụ bàn thờ, tr. 65.]

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *