Sự phân thân (bilocation) là gì?

FavoriteLoadingAdd to favorites


Ý tưởng về sự phân thân (bilocation) bắt nguồn từ niềm tin vào sự hiện diện ở khắp mọi nơi của Thiên Chúa.

Sự phân thân, trong bối cảnh của thần học Công giáo, đề cập đến một hiện tượng trong đó một người được cho là có mặt ở hai địa điểm khác nhau cùng một lúc. Đó là một khái niệm bắt rễ sâu từ chủ nghĩa thần bí Công giáo và có các chiều kích thần học quan trọng.

Ý tưởng về sự phân thân bắt nguồn từ niềm tin vào sự hiện diện ở khắp mọi nơi của Thiên Chúa. Theo thần học Thánh Kinh và Công giáo truyền thống, Thiên Chúa luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi. Trong những trường hợp rất đặc biệt, và luôn luôn vì lợi ích thiêng liêng của những người có liên quan, có những người khi đã đạt đến một mức độ thiêng liêng nào đó thì có thể được Thiên Chúa ban cho ơn phân thân. Hiện tượng phi thường này cho phép họ có mặt ở hai nơi cùng một lúc, bất chấp những giới hạn về thời gian và không gian.

Sự phân thân, một biểu hiện của ân sủng thiêng liêng, rõ ràng có liên quan đến khái niệm về sự kết hợp thần bí với Thiên Chúa. Một số vị thánh được cho là đã trải qua sự phân thân.

Một ví dụ nổi bật là Thánh Piô, một tu sĩ dòng Capuchin người Ý sống vào thế kỷ XX. Nhiều tường thuật đã mô tả về việc thánh nhân được ơn phân thân khi còn sống. Nhiều người tuyên bố đã nhìn thấy thánh nhân đồng thời hiện diện ở nhiều địa điểm, chẳng hạn như cử hành Thánh lễ ở một nơi trong khi linh hướng cho ai đó ở một nơi khác. Những trường hợp khẳng định về sự phân thân như thế được coi là minh chứng cho mối liên hệ thiêng liêng sâu sắc của Cha Piô với Thiên Chúa, và là một dấu hiệu rõ ràng về sự chăm sóc đầy yêu thương của Người dành cho những ai được ơn ích về mặt thiêng liêng từ sứ mệnh của Cha Piô.

Một ví dụ đáng chú ý khác là Thánh Anphongsô Liguori, một giám mục và thần học gia người Ý vào thế kỷ XVIII. Các tường thuật cho thấy rằng thánh nhân đã phân thân để thực hiện các công việc mục vụ của mình, đặc biệt là để cử hành các bí tích của Giáo Hội. Người ta tin rằng Thiên Chúa đã ban cho thánh nhân khả năng phân thân để ngài có thể hoàn thành trách nhiệm mục vụ của mình một cách hiệu quả hơn.

Hiện tượng phân thân không chỉ giới hạn ở các vị thánh. Đã có ghi nhận trường hợp về những người bình thường cũng trải qua sự phân thân. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo luôn thận trọng và điều tra nghiêm ngặt về những tuyên bố như vậy.

Nói tóm lại, sự phân thân (ít nhất là trong bối cảnh thần học Công giáo) đề cập đến ân sủng phi thường được ban cho một người để có mặt ở hai địa điểm khác nhau cùng một lúc. Nó được coi là một ơn ban hiếm hoi và đặc biệt, một ơn được xem là do Thiên Chúa ban cho vì lợi ích thiêng liêng của những người liên quan. Các khía cạnh thần học về sự phân thân có nguồn gốc sâu xa từ khái niệm về sự hiện diện ở khắp mọi nơi của Thiên Chúa và sự kết hợp thần bí với Người. Mặc dù Giáo Hội đã công nhận một số vị thánh đã từng trải qua sự phân thân, nhưng Giáo Hội vẫn luôn thực hiện sự phân định cẩn thận trong việc đánh giá những tuyên bố như vậy để đảm bảo về tính xác thực của chúng.


Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (13/6/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *