Giới thiệu loạt phim ngắn ‘Những Nẻo Đường Phục Vụ’: Trailer ‘Sứ Mệnh’

Trailer ‘Sứ Mệnh’ – cùng với loạt phim ngắn ‘Những Nẻo Đường Phục Vụ’ sẽ lần lượt được trình chiếu trên kênh ‘Phim Truyện Mục Vụ’ – muốn cho thấy: có rất nhiều vị tông đồ của Chúa ở Việt Nam đã và đang hăng say thực hiện sứ mệnh cao cả Chúa trao. Bài […]