THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 27/03/2024)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN LỚP AGAPE 92            – Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6, từ 18h30 đến 20h30.            – Địa điểm học: Lầu 4, 38 Kỳ đồng P9 Q3.            – Ngày khai giảng: Lúc 18h30, Thứ 2 06/05/2024.            – Ngày kết thúc dự kiến: Chúa Nhật 16/06/2024.            – […]