Bí Tích Rửa Tội (Sacrament of Baptism)

Bí Tích Rửa Tội là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Rửa Tội? Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).

Có mấy cách Rửa Tội? Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.

Phải Rửa Tội như thế nào? Phải đổ nước trên trán người chịu phép Rửa Tội và đọc: “Tôi rửa …….. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

Ai có thể nhận Bí Tích Rửa Tội? – Bất cứ ai chưa được rửa tội. – Nếu là người lớn thì phải: Có lòng muốn, phải có lòng tin và cải thiện đời sống, phải học giáo lý.

Chúng ta lãng nhận gì khi chịu bí tích Rửa Tội? Chúa ban cho ta ơn Thánh sủng, các nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta? Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm.

Trong Bí Tích Rửa Tội, ta hứa sự gì? a. Từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, và những cám dỗ. b. Hữa sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Bí Tích Rửa Tội có cần thiết không? Bí Tích Rửa Tội cần thiết vì tha tội nguyên tổ mà tổ tông đã truyền lại cho chúng ta để ta vào thiên đàng.

Mô thể của bi tích Rửa Tội là gì? – “Tôi rửa …. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” – Lời đọc nói lên rằng con người đang bước vào sự thông hiệp vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Chất thể của bí tích Rửa Tội là gì? Nước: nói lên sự rửa sạch tội và ban cho đời sống mới tức là ơn thánh.

Tại sao phải lấy tên Thánh khi chịu phép Rửa Tội? Ðể người chịu phép Rửa Tội có thể noi gương đấng Thánh của mình và được Người bảo hộ cách riêng.

Tại sao phải cần người đỡ đầu khi chịu phép Rửa Tội? Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép Rửa Tội về đàng thiêng liêng.

Trẻ em chết khi chưa được Rửa Tội sẽ ra sao? Những trẻ em này chết khi chưa phạm tội thì được sống nơi hạnh phúc tự nhiên gọi là “Lâm Bô”.

Cha mẹ phải lo liệu cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay.

Bí Tích Rửa Tội ban gì cho ta? Bí Tích Rửa Tội xoá bỏ tội tổ tông bằng cách cho ta đời sống ân sủng. Nó làm ta trở nên con cái Chúa và phần tử của Giáo Hội Ngài.

Tại sao phép Bí Tích Rửa Tội là một tái sinh đối với ta? Bí Tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào đời sống của Ðức Kitô phục sinh.

Ấn tín bí tích làm gì cho ta? Ấn tín Bí Tích ghi dấu trên ta để ta trở nên phần tử của Giáo Hội, ban cho ta khả năng lãnh nhận các bí tích khác và thông phần vào đời sống của Giáo Hội.

Ðức tin ban cho ta khả năng nào? Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài.

Bí Tích Rửa Tội kêu gọi ta làm gì? Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa.

Ðức cậy cho ta khả năng gì? Ðức cậy cho ta khả năng hướng về Chúa với lòng trông cậy sẽ được thiên đàng và những gì ta cần đến để tới thiên đàng.

Ðức ái cho ta khả năng gì? Ðức ái cho ta khả năng yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự vì Ngài rất tốt lành, và yêu mọi người vì Ngài.

(Theo conggiao.org)