Bí Tích Hôn Phối (Sacrament of Holy Matrimony)

Bí Tích Hôn Phối là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ.

Chúa Giêsu lập bí tích Hôn Phối khi nào? Từ thời nguyên thủy của Adong và Evà. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã chúc lành cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana.

Mục đích của Hôn Phối là gì? – Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo. – Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau.

Bậc hôn nhân Công Giáo có tầm quan trọng nào? – Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và Hội Thánh. – Sinh sản con cái để thời phượng Chúa.

Dấu bí tích Hôn Phối là gì? – Chất thể: người nam và người nữ. – Mô thể: biểu lộ sự ưng thuận bằng lời nói, lời cam kết.

Chúa Giêsu dạy gì về bí tích Hôn Phối? – Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng. – Không được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến chết.

Ai hành động nhân danh Chúa kitô trong bí tích Hôn Phối? – Người nam và người nữ. – Linh mục hay phó tế chỉ chứng kiến bí tích và chúc lành cho đôi tân hôn thôi.

Phải làm gì để lãnh bí tích Hôn Phối nên? – Phải sạch tội trọng. – Hiểu biết bổn phận của đời sống gia đình. – Bằng lòng kết bạn với nhau theo nghi thức Giáo Hội.

(Theo www.conggiao.org)