Bí Tích Giải Tội (Sacrament of Reconciliation / Penance)

Bí tích Giải Tội là gì? Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Giải Tội? Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.

Tội là gì? Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.

Có mấy thứ tội riêng? Tội trọng và tội nhẹ.

Ðể một việc xấu trở thành tội phải có mấy điều? – Có luật cấm hay luật buộc. – Biết hoặc cố tình. – Tự do làm.

Ai có thể lãnh nhận bí tích Giải Tội? Bất cứ ai được rửa tội rồi.

Để được xưng tội nên phải có mấy điều? Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và đền tội.

Xét mình là gì? Là nhớ lại các tội mình đã phạm từ lúc xưng tội lần trước đến giờ và mỗi tội phạm bao nhiêu lần.

Ăn năn tội là gì? Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm mất lòng Chúa.

Dốc lòng chừa là gì? Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa.

Có mấy cách ăn năn tội? Cách trọn và chẳng trọn.

Ăn năn tội cách trọn là gì? Là thực lòng mến Chúa và ghét tội.

Ăn năn tội cách chẳng trọn là gì? Là vì hổ thẹn hay là sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

Xưng tội là gì? Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có quyền giải tội và tha tội cho ta.

Ðền tội là gì? Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các tội xưng.

Chúng ta lãnh nhân gì khi chịu bí tích Giải Tội?

Ðược tha tội.

Linh hồn lấy lại được ơn thánh.

Ðược tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này bởi tội mà ra.

Ðược trợ giúp để sống thánh thiện hơn.

Trong bí tích Giải Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta? Tha tội riêng ta phạm.

Ta phạm tội vì những lý do nào?

Kiêu ngạo: là tự phụ vô lối, không đúng cách.

Hà tiện: là ước muốn của đời này thái quá.

Dâm dục: là không kiềm chế được ước muốn lạc thú.

Hờn giận: là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.

Mê ăn uống: là ăn uống quá chừng mực.

Ghen ghét: là buồn sầu khi người khác được may mắn hơn.

Lười biếng: là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, là ta chểnh mảng việc bổn phận.

Sáu tội phạm đến Chúa Thánh Thần là gì?

Thất vọng về phần rỗi.

Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công nghiệp và sám hối.

Chống lại sự thật tỏ tường.

Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác.

Cố chấp trong đàng tội.

Không hối cải trong giờ sau hết.

Mô thể của bí tích Giải Tội là gì? “Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

Chắt thể của bí tích Giải Tội là gì? Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân.

(Theo conggiao.org)